Bildbank / Föreningsliv

Bildnummer: K3
Kategori: Föreningsliv
Ort: Kolbäck
Plats: Godtemplarlokalens B-sal
Tid: Bild från ABF:s kursprogram hösten 1959
Motivbeskrivning: Kolbäcks Musikkår
1:a raden sittande på golvet från vänster: Bo Eriksson, Kent Sjöström
2:a raden sittande från vänster: Ivar Barkman, Nils Kjellberg, Rune Larsson, Gunnar Gårdnäs, Stig Larsson, Sten Andersson, Sixten Nilsson.
3:e raden sittande från vänster: Sture Lundkvist, Leo Johansson, Åke Elowsson, Rune Holmin, Kjell Berggren, Leif Larsson, Herbert Andersson.
4:e raden stående från vänster: Herbert Barkman, Börje Eriksson, Ali Bergman, Bertil Strömbäck, Kjell Wretling, Bengt Eriksson, Karl-Gustav Kraft, Gunnar Barkman