Bildbanken / Skolor

Bildnummer: G481
Kategori: Skolor
Ort: Kolbäck
Plats: Vänsta skola
Tid: 1959
Motivbeskrivning: Övre raden: Kjell Gabrielsson, Bo Eriksson, Mats Pettersson, Håkan Jansson,
Mats Pettersson, Ingemar Andersson, Lars-Erik Landegren, Ulf Knutsson, Britta Runsten Jansson (lärare)

Nedre raden: Gudrun Johansson, Barbro Augustsson, Margareta Andersson, Kristina Männistö,
Kerstin Augustsson, Ann-Britt Andersson, Inger Eriksson Gunilla Pettersson, Estrid Skogman,
Kerstin Lindwall

Liggande: Monica Sjökvist, Stina Teir