Bildbanken / Skolor

Bildnummer: G482
Kategori: Skolor
Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkskolan
Tid: 1961
Motivbeskrivning: Nedre raden: Gunilla Pettersson, Stina Teir, Ingemar Andersson, Bo Eriksson,
Mihalj Uhac, Ulf Knutsson, Håkan Jansson, Lars-Erik Landegren, Kjell Gabrielsson, Billy Nygren,
Leif Markstedt, Inger Gunnarsson, Rose Mansén

Bakre raden: Barbro Augustsson, Inger Eriksson, Kerstin Augustsson, Ann-Britt Andersson,
Inger Wilson, Anita Pettersson, Ulla Lundgren, Anne-Marie Jäghammar, Margareta Andersson,
Lilian Karlsson, Gudrun Johansson, Marita Hertze

Längst bak: Kerstin Gårdnäs (lärare)