Bildbanken / Skolor

Bildnummer: G486
Kategori: Skolan
Ort: Kolbäck
Plats: Konsumbaracken
Tid: 1957
Motivbeskrivning:
Bakre raden: Hans Nilsson, Leif Larsson, Rose-Marie Andersson, Eva-Marie Sjöström,
Eliza Rydin (lärarinna), Eva Hedström
Främre raden: Lars-Gunnar Eriksson, Christer Nyberg, Ann-Marie Pettersson, Gunilla Lindgren,
Gun-Marie Andersson, Eivor Ulfves, Berit Lindroth, Inger Fors, Barbro Finskas, Monica Persson,
Christina Becker