Sök           Bildbanken Näringsliv

Bildnummer: G424
Kategori: Näringsliv
Ort: Kolbäck
Plats: Gästgivaregården
Tid: 9 okt 1951
Motivbeskrivning: Kolbäcks Gästgiveris Skjutsbolags likvidatorer jämte suppleanter.

Sittande från vänster:
Lantbrukare August Andersson född 1881 Vänsta Kolbäck.
Nämndeman Gustaf Holm f ödd 1888 Årby Svedvi.
Nämndeman Gösta Carlsson Vallby Lund Rytterne.
Lantbrukare Emanuel Manne Johansson född 1895 Löpdal Säby.

Stående från vänster:
Lantbrukare Erik Gustaf Pettersson NorrSylta Munktorp.
Nämndeman Erik Olof Jonsson Hägersta Munktorp.
Lantbrukare Gustav Gustafsson Bålsta Munktorp.
Lantbrukare Nils Allan Pettersson född 1905 Norrby Berg.