Sök           Start Bildbanken
Bilderna är uppdelade i kategorier
Bebyggelse
Bebyggelse
Föreningsliv
Föreningsliv
Järnvägen
Järnvägen
Strömsholms Kanal
Strömsholms Kanal
Konfirmation
Konfirmation
Kultur
Kultur
Näringsliv
Näringsliv
Privatpersoner
Privatpersoner
Skolor
Skolor
Ridskolan
Ridskolan
Vårdhem
Vårdhem
Gustaf Åhman Kolbäck
Gustaf Åhmans foton

Förr och nu
Kolbäck förr och nu

Bildbanken, det var så det började.
Ett tiotal Kolbäcksbor var i slutet av 1970-talet engagerade med att spåra upp bilder med anknytning till livet i stationssamhället Kolbäck. I början arbetade man inför det socialdemokratiska 70-års jubileum 1981. Det resulterade i en utställning med 150 bilder.
Till Västmanlandsveckan på Skansen i Stockholm sommaren 1983 presenterades en utställning på 35 bilder om Kolbäck. Samarbetet med insamlingen av bilder var också embryot till hembygdsföreningens bildande 1984.

Många bilder stort projekt.
Med hjälp av kulturchefen i Hallstahammars kommun och ett AMU-projekt sysselsattes, i början av 1990-talet, tre frejdiga damer med att katalogisera och registrera den nu ansenliga mängden foton man under åren samlat på sig.

Intresset är stort att bläddra i våra fotopärmar närhelst man besöker hembygdsgården.
Att digitalisera bilderna och lägga dem på vår hemsida skulle göra gamla foton tillgängliga även för den yngre generationen och även bredda intresset för hembygdsföreningen, hoppas man. Med bidrag ur Eva Bergqvist minneskonto kunde vi på styrelsemötet den 4 oktober 2007 besluta att våra fotografier skulle digitaliseras. Ett omfattande arbete samt investering i utrustning tog sin början.

Vi har valt att lägga ut Bildbanken vartefter arbetet fortskrider och tar tacksamt emot synpunkter och kommentarer.

Kolbäck den 10 oktober 2007

Västmanlands Nyheter skriver om oss 2010-12-09

VLT skriver om oss 2009-09-01

 

TOP