Eldsjälar i Säby


Mölntorps musikkår 1914

Alla samhällen/socknar med högaktning ska ha en egen musikkår eller sångkör eller bådadera. Åtminstone gällde det förr i tiden. Detta kaxiga uttalande kan jag göra då det var sanning i Säby socken under min uppväxt på 30-40 talet. Så här var det – före allt vad dagens kulturskolor och festivaler heter.

I Säby fanns Mölntorps Verkstäder, en fabrik med anor från 1800-talet och med ett 100-tal arbetare. En av dessa, August Sandberg, blåste nytt liv i en tidigare avsomnad blåsorkester och Mölntorps musikkår tog form. Den kom att bli mycket aktiv till i slutet av 1930-talet.

I Säby bildades också en manskör med arbetare från fabriken. Efter en trög start fick kören ett rejält uppsving när den 19-årige kantorn Set Svanholm kom till Säby 1923. Mindre än två år senare var Säby manskör den bästa kören i länet om inte i hela Sverige. Kören gjorde inte bara framträdanden på hemmaplan utan även radioinspelningar som sändes på kortvåg för att kunna avlyssnas av svenskamerikaner.

Säbydagen var en stor högtidsdag som arrangerades årligen av Säby hembygdsförening under 1920-och 30-talet och gör så än i dag. Vid 1933 års firande medverkade musikkåren, sångkören och många fler.

Efter högmässan promenerade man med musikkåren i täten ner till sjön Freden. Där framträdandena av olika slag började. Se hela programmet på affischen här nedan.

Anders Yngve Pers, ägare av VLT, skrev själv om årets fester i sin tidning. Vid ett tillfälle berättar han att omkring 700 personer hade samlats vid sjön Freden. Att han som ung hade sparkat boll med bröderna Svanholm på Djäkneberget kanske bidrog till publiciteten.

Trots Set Svanholm senare flytten till Stockholm släppte han inte kontakten med kören berättade Manne Nilsson en av körmedlemmarna för mig.

”På somrarna när Set Svanholm var ledig från sitt arbete i Stockholm tog han tåget till Åskebro som på den tiden hade en egen hållplats. Där mötte Carl-Axel Ohlsson från Viby honom med sin cykel, satte honom på ramen och cyklade iväg till Säby skola för sångövningar. Vid sådana tillfällen stod sångarglädjen högt i tak.”

Manne har förresten fått Västmanlands Sångarförbunds guldmedalj för sina insatser i kören.

En annan gammal sångare, Erik Johansson, berättade för mig vid nittio års ålder om sitt tidigare beslut att försöka komma med i kören. Det var efter att ha hört ett framträdande i Munktorps kyrka. ”Dom lät som en hel orkester” sa Erik, i sitt försök att beskriva det fantastiska han upplevde. Erik hade varit kantor i Kolbäck och blev sedermera körens ledare under en period.

Den svenska kommunala musikskolan startade i blygsam omfattning under 1940-talet. Tidigare hade endast ett begränsat antal ungdomar möjlighet att få instrumental- och sångundervisning. Med Säbys historiska bakgrund i ämnet fanns möjligheten att ge min generation fostran i sång och musik. För det behövdes emellertid en ledare.

Återigen var det en arbetare, trycksvarvare Åke Ljung, på fabriken som begåvade Säby med en eldsjäl vad beträffande sång och musik. Han fångade upp ungdomarna och lärde dem spela blockflöjt, mandolin och andra strängaspel.

Åke startade 1949 Säby Musikskola för barn mellan 10 och 15 år och redan 1952 hade man 22 medlemmar. Fjorton av dem spelade i Kolbäcks ungdomsorkester som hade full orkestersättning, man spelar fyrstämmigt.

Förutom att fungera som sång- och musikledare i Säby och Kolbäck var det Åke Ljung som tiggde pengar till instrumenten från kommunen och ABF. Hans ideella arbete tog all hans fritid i anspråk.

För att beskriva deras framgångar återger jag nedan delar av ett tidningsreferat från 29 november 1953.

”Kolbäcks ungdomsorkester gav i söndags en 5-årskonsert på Strömsholms slott. Den synnerligen ungdomliga orkestern, genomsnittsåldern höll sig något över 13 år, bestod av traktens medlemmar.

Sammanlagt framfördes under hr Åke Ljungs ledning inte mindre än fjorton nummer. Samklangen hos orkestern var förvånansvärt god. Med fulltalig stråkbesättning plus cello och piano presenterades en mycket god orkesterklang. Den 15-årige cellisten Kjell Sandberg utförde med stor framgång Ave Maria av Bach/Gounod och för ett par utmärkta pianosolon svarade fröken Ulla Axelsson.

Omkring 90 personer avlyssnade konserten som gav ett utmärkt belägg för det energiska arbete som orkestern nedlagt under de gångna fem åren och blev till stor heder för ledaren genom åren hr Åke Ljung.”

Tisdagen den 21 juli 1964 skriver Manne Nilsson i sin dagbok ”Sång vid Åke Ljungs bår”.

Sången vid Åke Ljungs bår blev den 45-åriga körens sista framträdande. Den dog så att säga samtidigt med en av dess medlemmar och ledare som varit med från uppkomsten.

Kolbäck i juni månad 2023
Kurt Larsson

Film från Säbydagen 1941 på youtube

Medverkande i filmen på bildspelSet Svanholm


Mölntorps musikkår och Set Svanholm underhåller på
Säbydagen 1933 vid sjön Freden.


Säby manskör på 1930-talet


Affisch av Carl August Riddersporre

Tidigare publiserade korta berättelser