Berättelseserier

Kvinnor i Kolbäck

1 Ellas kiosk

2 Gartz Pensionat

3 Annies Café

4 Postexpidition

5 Privatklinik

6 Syster Edit

 

Fabriken i Mölntorp

1 Gustaf Svalling

2 Ricard von Unge

3 Gustaf Lundberg

4 Lars Lundberg

5 Manne Nilsson

6 Intra 2002

 

Kolbäcks samhälle

1 Kolbäcks samhälle bildas

2 Kolbäcksbygden elektrifieras

3 Järnvägens tillkomst

 

Levnadsöden

1. En del ur en torpares liv

2. Alfred Eriksson i Övernäs