Linneagården i Kolbäck

Linneagården 1903

Linneagården är en av Kolbäcks tidiga byggnader som uppfördes på mark som tillhörde Kolbäcks Skjutsförening. Byggherre var den unga godtemplarlogen Linnea som hade bildats vid ett möte i Haga missionshus den 12 mars 1895.

De första mötena i logen hölls hemma hos makarna E Larssons i Gränby innan hemmansägare Johan Andersson i Vänsta upplät ett torp i Mellanskogen. Medlemmarna skänkte möbler medan värmekällan, en gammal kamin, lånades av Kolbäcks mejeri. I åtta år tjänstgjorde stugan som möteslokal för en hyra av 25 kronor om året.

1902 inköptes en tomt av Kolbäcks Skjutsförening för 302 kronor och 33 öre. Och i mars månad 1903 antogs ett anbud att uppföra en byggnad på tomten för en summa av 10 600 kronor. Den 22 november 1903 hölls invigningen av Linneagården.

Den 26 maj 1907 bestämdes det att bygga en dansbana på tomten där fester och basarer skall hållas för att förbättra det ekonomiska läget. Festplatsen skulle även upplåtas för andra föreningar för offentliga tillställningar. Under 1910 – 1920 talet uthyrdes lokalen till kringresande teatersällskap

Direktör Sven Hult i Arboga bedrev under 1920-talet biografverksamhet i Linnealokalen. Han flyttade 1926 över verksamheten till Sveasalongen hos Kolbäcks träindustri AB och logen startade egen biografverksamhet.

Två biografer i samhället var en för mycket. Efter några år kom direktör Hult åter till Linnealokalen och stannade tills ljudfilmen gjorde sitt intåg i Sverige. Då insåg Hult att det vart för dyrt att installera ny utrustning och avslutade därför sin engagemang.


Linneagården 1940

1934 beslutade styrelsen att i egen regi starta ljudfilmsverksamheten och en projektoranläggning från Aga Baltic inköptes för 5 885 kronor. Och 1936 installerades centralvärme och nya bänkar samt parkettgolv till en kostnad av 11 700 kronor. En matinébiljett – barn kostade i mitten på 1940-talet 60 öre.


Linnea Bio 1959

En till- och utbyggnad gjordes 1958 och den 10 oktober 1959 invigds – Linnea Bio. Biografverksamheten varade i 52 år. Den nya digitaliseringstekniken av filmerna fordrade modern uppspelningsutrustning vars kostnad inte kunde bäras av det sjunkande besöksantalet. Linneabiografen upphörde 2011.


Sista föreställningen december 2011

 


Linneagården efter utbyggnaden 1959 och renoveringen 1979.

Godtemplarlogen Linnea har som synes inte bara haft Linneagården som sitt säte och i sin ägo utan lokalen har fungerat som samlingspunkt för föreningar i hela Kolbäck.

Medlemsantalet i logen minskade och man såg ingen möjlighet att behålla gården. För att ändå ha kvar dess användning i Kolbäck avyttrades fastigheten år 2013 till Hallstahammars kommun.

Linneagården blev som exempel lyckosam för Mälardalens dansklubb. När föreningen kom dit var det för ett suveränt bra dansgolv. Nu disponerar de hela huset och kan ha verksamhet alla dagar i veckan.


Mälardalens dansklubb

Mälardalens dansklubb bildades 1996 med ett tiotal medlemmar och har nu strax under 500. Klubben har dans för alla åldrar, 3 – 85 och på alla nivåer från nybörjarkurser till världselitträning.


Suveränt dansgolv

På våren 2019 beslutades att lägga ned IOGT - NTO 2067 Linnea då det inte
fanns några som kunde ta över styrelsearbetet.

I skrivande stund pågår arbete på Linneagården för att ge huset ny fasad, nya fönster och nytt tak.

Kolbäck i juli månad 2023
Kurt Larsson

Källa: Logen 2067 Linneas protokoll.

Fler berättelser