Hembygdsföreningens souvenir         Till startsidan         Flamma stolt  

Senaste nytt

Kolbäcks Musikkår - Under Blågul Fana
Hösten 2015

Åhmans bilder
2015-11-04

Hungersnöd
2015-09-29

Porträtt
2015-09-18

Olyckor
2015-09-18

Mölntorpsgropen
2015-04-01

Resa på 1920-talet
2015-03-11

Ridskolan
2015-03-05

Hembygdsföreningen 30 år
2014-09-09

Minnesplatsen återinvigd
2014-06-01

Liv och leverne
2014-04-03

Herrevadsbro-
projekten

2014-03-06

Skjutsbolaget 1951
2014-01-12

Kolbäcksgropen
2013-11-16

herrevadsbro.se
2013-11-04

1986
2013-10-24

Nya minnesplatsen
2013-10-17

Sune Bergs album
2013-09-19

Våtplåtsfoto
2013-08-11

Fri hästdressyr
2013-08-05

Arrendeavtal 1840
2013-04-09

Körinstruktörskurs
2013-02-23

----------------------

 

 

Du har hamnat på vår gamla hemsida.
Det går att navigera i den via länkarna.

En del gammalt material är inte
koverterat till den nya sidan
som är mobilanpassad.

----------------------------------------

 

 

 

 

Årsmöte 29 mars 2015

 


Becky Evensen, utbildningschef Ridskolan Strömsholm samt rektor på Ridsportgymnasiet, var inbjuden att ge oss en rykande färsk information om verksamheten.

 

 

Hembygdens Dag på Skansen 1984
En film av Dan Kristensson

 

Upphittad

Stigbygel från 1600-talet upphittad i potatisland
nedanför Snobbrännan i Strömsholm.

Fastighet: Strömsholm 8:1.
Fastighetsägare: Statens fastighetsverk.
Koordinat RT90: X 6599917, Y 1525388

 Ett sextiotal marknadsstånd fick nära 4000 besökare.
Vi gratulerar.

 

Läs om invigningen av Minnesplatsen
på vår mobilanpassade hemsida herrevadsbro.se

Årsmöte 2014

Söndagen den 30 mars höll föreningen sitt årsmöte.
Från det formella kan meddelas att styrelsen kom att bestå av:
Rolf Pennerud, ordförande
Berit Eriksson, kassör
Kerstin Hall, Amstaringen
Birgitta Olsson, skyltning
Kurt Larsson, webbplatsen
Rune Larsson, sekreterare
Kent Sjöström, projektledare
Hans Wiberg, lokalen

Till kaffet informerade Agneta Ivemyr om kyrkans nya organisation.

En medlem som varit med sedan starten av föreningen 1984 är Sven Nordström och som under lång tid var dess ordförande. Sven var 2004 arkitekten bakom byggande av den första minnesplatsen över slaget vid Herrevadsbro 1251. Han upptogs av årsmötet som hedersmedlem.
Sven påminde om att Kolbäcks hembygdsförening fyller 30 år, något som måste firas.

Läs verksamhetsberättelsen
och årsmötesprotokollet


Sven Nordström

 

Ett levande Herrevadsbro.

Sex granitblock symboliserar nu bron över Kolbäcksån
på den nya minnesplatsen.

Bro
Foto Kent Sjöström 2013-11-29

 

Sabina Holmberg gav biblioteket ett ansikte på
hembygdsföreningens höstmöte den 27 oktober.


En programpunkt var nämligen en beskrivning av vad ett modernt bibliotek i dag kan erbjuda sina kommuninnevånare. De trettiotal besökarna uppmanades också att besöka bibliotek för att dryfta var och ens speciella behov och önskningar. Alla vill vi ha ett levande bibliotek i Kolbäck.
En annan programpunkt var bildvisning till musik, inte bara bilder och musik från hembygden utan även från USA.

Ordförande Rolf Pennerud kunde slutligen meddela att tryckningen av tio bildhäften, med bilder från kolbäcksbygden, nu var klara för distribution.

2013-10-28/KL

Sabina
Sabina Holmberg

 


Medalj till vår hedersmedlem Lars Gahrn

Västergötlands fornminnesförenings medalj med tillhörande diplom överlämnades till Lars Gahrn vid föreningens högtidliga 150-årsjubileum i Skara lördagen den 15 juni.

Han fick utmärkelsen för sitt långvariga arbete med Mölndals historia och sina källkritiska bidrag till Västergötlands medeltidshistoria.

För honom själv kom utmärkelsen som en fullständig överraskning. Medalj och diplom utdelades vid en högtidlig ceremoni i Djäkneskolans aula av föreningens ordförande, kyrkoantikvarie Ragnar Sigsjö.

Lars Gahrn började skriva i Mölndals-Posten 1969 och började arbeta på Mölndals Hembygdsmuseum 1972. Han blev filosofie doktor på svensk, i synnerhet västgötsk, medeltidshistoria 1988.

2013-06-21/KL

Lars Gahrn skriver.


Ett levande Herrevadsbro

Förhoppningen var att få parken i stånd nu till sommaren då situationsplan och offerter för byggnationen fanns framtagna. Byråkratiska bestämmelser lägger nu hinder i vägen.
En offentlig upphandling måste först göras, de framtagna offerterna accepterades inte. Detta fördröjer iordningställandet av parken.

2013-06-11/KL

Grafisk presentation

 

Som jag berättat här nedan drev Kolbäcks hembygdsförening ett projekt "Gestaltning Herrevad" som landade i en detaljerad plan att göra en park vid minnesplatsen över slaget vi Herrevadsbro 1251.

Näringslivsenheten inom Hallstahammare kommun kommer att beviljas EU medel för iordningställande av den föreslagna planen.
Då som nu kommer Västmanlands läns museum och Kultur och fritid inom Hallstahammars kommun att engageras.

Se situationsplanenHöstmöte i Hembygdsförening 2012

Ett trettiotal besökande hade mött upp i hembygdslokalen söndagen den 28 oktober.
Förutom lite information som gavs om föreningen gästades vi av
Anders Caringer.
Anders sjöng egna diktade visor utifrån sin erfarenhet som fängelsepräst.
De församlade fick på så sätt en inblick i en helt annan värld.
Tack för att du gav oss den insikten Anders.


Anders Caringer underhåller
. Foto Rune Larsson

 


Projektgruppen "Gestaltning Herrevad"
Kent Sjöström, Sven-Olof Juvas, Berit Eriksson,
Angelica Pingani, Carl-Magnus Gagge, Kurt Larsson,
Mats Källstig bakom kameran samt Helena Arnell ej på bilden

Läs mer | Se skiss

 

Lars Gahrns bok om Biskop Kol och
Slaget vid Herrevadsbro
kan du läsa
här.

Ny ordförande till hembygdsföreningen

På Kolbäcks hembygdsförenings årsmöte i söndags, 25 mars,
valdes en ny ordförande. Rolf Pennerud tog över klubban efter
veteranen Rune Larsson. Läs protokollet från mötet.


Rolf Pennerud och Rune Larsson

 

Klicka och läs

Lars Gahrns bok om
Slaget vid Herrevadsbro och
hägringar vid Häradsvad
kan du läsa
här.

Ett skådespel uppfördes 2001 till minne av slaget vid Herrevadsbro.
Bildspel därifrån kan du se här

 

22 MB pdf-fil. Högerklicka: Spara mål som...

 


Åk en videotur genom samhället med hjälp av Daniel Sköld

 

Årsmötet söndagen den 27 mars 2011
Många medlemmar hade mött upp till Kolbäcks hembygdsförening årsmöte.
En ny ordförande skulle väljas.

Sven Nordström har blivit synonym för hembygdsföreningen i Kolbäck och
efter mer än 20 års ordförandeskap ville Sven frånträda posten.
Valberedningen jobbade in i sista minuten inför "val av ordförande",
då Sven inte var lätt att ersätta.
En annan gammal Kolbäcksbo och trotjänare Rune Larsson påtog sig dock uppgiften.

Sven o Rune
Sven Nordström och Rune Larsson Foto: Daniel Sköld

Medlemmar
Mötesmedlemmar Foto: Daniel Sköld

 

En olycka händer så lätt

Vilken lycka att det finns en hembygdsförening som samlar på bilder
av både lyckliga stunder och olyckliga.
I hembygdsföreningens bildbank finner du fler än 900 bilder från bygden.
Det är enkelt och snabbt att få fram vad eller vem du söker.

Hembygdsföreningen har öppet hus varje tisdag eftermiddag 13:30-16:30
på Stationsgatan 12 i Kolbäck

Mingla, drick kaffe, bläddra i böcker eller se vårt bildarkiv.

 

 

 

 

Kärrspindel av Ingegerd Norr Trångfors Skantzen Årby Borgby Skans Westerqwarn Restaurang & Pub Hästkyrkogården på Österängen Borgåsund Minnesplatsen  Herrevadsbro 1251 Kolbäcks kommungränser fram till 1943 Spången Mölntorp Strömsholms Slott

”Hallstahammars kommuns kulturella besöksmål ligger i Kolbäcks socken”
brukar vår ordförande Sven Nordström retsamt poängtera.
Han tänker då på sockengränsen fram till 1943.

Hembygdsföreningens ändamål är att värna om och vårda bygdens miljö
och dess kulturarv samt föra detta vidare till kommande generationer.

 

 

 

 

    Kolbäcks hembygdsförening                   Stationsgatan 12,    734 50 Kolbäck                     info@kolbacksbygden.se