Sök           Historik

Hembygdsföreningen har gjort denna hemsida för att berätta om slaget vid Herrevadsbro 1251 och hur Kolbäck såg ut på 1800/1900- talet.

Till hjälp blev Eric Ericssons: "För sent skrivna memoarer". Eric Ericsson var född i Forsta 1834 och skrev sina minnen 1913, vid 79 års ålder.

En längre tillbakablick genom årtusenden, till perioden efter senaste istiden, ger vid handen att det vid platsen för Kolbäck fanns två geologiskt viktiga lämningar, en grusås och en vattenled. Dessa följs åt i långa sträckor. Kombinationen åsen/ån och den tidiga vägsträckningen tvärs genom Sverige, blev samverkande faktorer till samhällets framväxt. Grusåsen, som ännu fungerar som dricksvattenrenare, fick också lämna material vid byggandet av järnvägen.

Välkommen till en resa i Kolbäcks historia.

Flygfoto: 15 april 2003
Händelser i Kolbäck med omnejd

Av Rune Larsson. Flygfoto: 15 april 2003 Linje Herrevadet
Kolbäcksån vid Herrevadet 1600-2018

Här tog man sig över ån förr i tiden och snart kan vi göra det igen. Linje Herrevadet
Eriksgatan genom Kolbäck

Kungarnas Eriksgata gick genom Kolbäcksbygden från Vendle till Munktorp. Linje Gästgiveriet och skjutsbolag
Gästgiveriet och skjutsbolag

Skjutsbolagen var den tidens taxistation med böndernas hästar som dragare.Linje Strömsholms kanal
Strömsholms kanal och Kolbäcks broar

Det var Grimsarna som med handkraft grävde kanalen. Linje Järnvägsstation
En betydande järnvägsknutpunkt

Skjutsbolaget bidrog till att ge Kolbäck en järnväg. Linje Alla tiders Kolbäck 750 år
Alla tiders Kolbäck 750 år

År 2001 fyllde Kolbäck 750 år, efter segern vid Herrevadsbro, det skulle firas.Linje Biskop Kol
Biskop Kol i Kolbäcks kyrka

Minnestavla från 1610Linje Minnesplatsen
Minnesplatsen

År 1251 utkämpades här det omtalade slaget vid Herrevadsbro.
Linje Omslag
Kulturhistorisk Byggnadsinventering
Kolbäck 1979
Linje
Omslag
Vårdprogram Strömsholms Kungsgård
(22MB)Linje

 

Top