Kolbäcks kyrka         Till startsidan         Flamma stolt  

Talko /
gemensamt
oavlönat arbete

Tiondeboden
Bakom Kolbäcks kyrka finns en bod, som är det enda som finns kvar av den gamla komministergården, vilken revs i mitten av 1900-talet. Boden, som kan vara en så kallad tiondebod, ( se nedan) var under slutet av 1990 talet fallfärdig. Kyrkan erbjöd då Hembygdsföreningen att ta över boden och restaurera den, annars skulle den rivas.
Under åren 1999 till 2001 arbetade några av föreningens medlemmar med reparationen, och nyinvigningen skedde i samband med spelet om slaget vid Herrevadsbro den 4 september 2001.
Tiondeboden Tiondeboden vid Kolbäcks kyrka.

Om vår bod är en tiondebod är det väl ingen som riktigt vet, men mycket tyder på det.

Tiondeboden Under åren 1999 till 2001 renoverade några medlemmar ur Kolbäcks hembygdsförening den så kallad tiondeboden.
Tiondeboden Renoveringen har delvis bekostats av Västmanlands Läns Museum samt bidrag från Signe Lantz fond.

Gör gärna ett besök!

Tiondet var en kyrklig skatt införd redan på 1100-talet. Det innebar att socknens innevånare skulle ge en tiondel av sin avkastning av skörden, boskapsskötsel, jakten, fisket m.m. till kyrkan.
Detta fördelades sedan så att sockenprästen fick 1/3 del. 2/3 delades sedan mellan biskopen, sockenkyrkan och de fattiga.
Efter reformationen döptes de 2/3 om till kronotionde och betalades då in till kronan. Detta avskaffades sedan i slutet på 1800-talet, men prästen fick sin tredjedel ända fram till 1910, då deras löner övergick till att betalas av kyrkofonden.
Att det varit många historier om detta tionde är ju givet. Det råkade t. ex. bli så att prästens tionde var från den teg , där säden var av särskilt dålig kvalitet, eller att bonden kunde begå ett eller annat räknefel, men konstigt nog alltid till sin egen fördel. Många gav dock med gott hjärta, men också denna princip fanns:
"När jag fått mitt och väl de och prästen sitt och nätt det, då är jag nöjd."

    Kolbäcks hembygdsförening                   Stationsgatan 12,    734 50 Kolbäck                     info@kolbacksbygden.se