Kolbron vid Kyrkan         Till startsidan         Flamma stolt  

Till Herrevadsbro

 

 

Biskop Kol i Kolbäcks kyrka

Kolbäcks hembygdsförening i samarbete med
Filosofie doktor i historia Lars Gahrn
publicerar ny utredning.

Minnestavla från 1610

En minnestavla hänger alltifrån 1610 i Kolbäcks kyrka.
Den berättar om slaget vid Herrevadsbro 1251, biskop Kols insatser under efterspelet, grundläggningen av Kolbäcks kyrka- och Stockholms blodbad 1520.
I föreliggande utredning går Lars Gahrn igenom minnestavlans uppgifter och visar, att de inte är hämtade ur källorna eller litteraturen, som berättar om slaget. Namnformerna visar, att de har hämtats ur Kolbäcks bygdesägner, och att sägnerna hade en aktningsvärd ålder, när de nedtecknades år 1610 av Jonas Sigfridi, kyrkherde i Kolbäck.
Under århundradenas lopp har Kolbäcksborna kommit ihåg de blodiga händelserna, slaget och avrättningarna. De har berättat om Birger jarl och biskop Kol, och i bygdemålet har namnen -helt ljudlagsenligt-utvecklats till ”Birgil Jerill” och ”Kåll”.
Minnestavlans syfte var inte att tala om att slaget hade stått i Kolbäck. Syftet var att med avrättningarna vid Herrevadsbro och Stockholms blodbad som exempel varna samtidens svenskar för att segrande kungar kunde avrätta sina fiender.
Minnestavla sattes upp redan 1610 och Lars Gahrn visar att den är en av de första i sitt slag i Sverige, kanske rentav den första!
Hans utredning går vidare med en undersökning om biskop Kol, minnestavlans huvudperson.
Enligt Erikskrönikan skulle biskopen och Birger Jarl svekfullt ha lockat sina motståndare till sig och mot givet löfte om lejd och säkerhet ha låtit avrätta dem. Lars Gahrn visar, att denna berättelse är osannolik i många avseenden, och att det mesta talar för att fienderna var tvingade att ge sig på nåd och onåd.
Han går vidare och undersöker hur historieskrivare och författare har framställt biskop Kol. Skillnaden mellan diktare och historiker har inte alltid varit stor, eftersom många historieskrivare ur källorna har trott sig kunna läsa ut sådant, som alls inte finns där.
I ett avslutningsavsnitt återvänder Lars Gahrn till frågan var slaget vid Herrevadsbro stod. För varje ny och grundligare undersökning blir det allt klarare att något annat möjligt ställe än Herrevadsbro i Kolbäck inte finns i sinnevärlden.

Utredningen på 210 A4 sidor kostar 120:- + porto och kan beställas från info@kolbacksbygden.se

Kolbäck i Mars 2006.

Länk till VLT >

Minnestavla Sakrestina Kolbäcks kyrka

Foton Kurt och Rune Larsson

Text på tavlan

Biskop Kol
Biskop Kol i Kolbäcks Kyrka

Top

    Kolbäcks hembygdsförening                   Stationsgatan 12,    734 50 Kolbäck                     info@kolbacksbygden.se