Kolbäcks kyrka         Till startsidan         Flamma stolt  

 

 

Brf. Åbrinken, ett seniorboende


Kvarteret Åbrinken. Även benämnt "Höghuset i Kolbäck"


Bilden visar fastigheten Åbrinkens placering på en karta från 1943.
1. Mejeriet 2. Mejeristbostaden 3. Speceriaffären 4. Ostlagret
5. Järnhandeln 6. Järnvägsbostad 7. Posten 8. Kiosken
9. Godsmagasinet


Mejeriet, Mejeristbostaden och Speceriaffären


Karta från 2003


Den första juni 1990 startade byggnationen
Foto: Rune Larsson

Sammanställt av Kurt Larsson

 

    Kolbäcks hembygdsförening                   Stationsgatan 12,    734 50 Kolbäck                     info@kolbacksbygden.se