Kolbäcks kyrka         Till startsidan         Flamma stolt  

Gustaf Åhman
Fotograf i Kolbäck
i över 50 år.

Se hans bilder i
Bildbanken

 

 


Fotograf Gustaf Åhman

 

Ny teknisk landvinning
Gustaf Åhman föddes den 24 maj 1885 i Kolbäck. Hans far var folkskollärare och kantor. Familjen bodde i gamla kyrkskolan.
Efter folkskolan gick Gustaf genom en teknisk skola i Eskilstuna och började sedan som kontorselev på Kolbäcks station.
Under skoltiden i Eskilstuna kom Gustaf i kontakt med en ny teknisk landvinning, fototekniken. Han byggde en kamera och tog sina första bilder i slutet på 1890-talet och blev elev hos fotograf Westman.

Egen företagare
År 1917 öppnade Åhman egen ateljé i Kolbäck. Han gifte sig 1921 med Karin Gustafsson från Kopparberg.
Den 6 juni 1924 brann hans lokal ner och alla foton förstördes. Redan samma år började Gustaf Åhman bygga en ny och mera ändamålsenlig ateljé med en stor glasvägg mot öster. Här fotograferade han i polyfoto format både vuxna och barn. Han cyklade också ofta ut på uppdrag som födelsedagsfirande, trafikolyckor, skolklasser, företagsfoton och begravningar. Det blev en del plåtar, närmare 20 000, under hans 44 år som fotograf. Ända fram till sin död använde Åhman glasplåtar i ateljén och det var han nog ganska ensam om. De allra flesta ateljéfotografer övergav glasplåtarna på 40-talet

Utvidgar företaget
1925 anställdes Ebba Wige som biträde. Hon arbetade kvar under alla år fram till Gustaf Åhmans död, den 7 april 1969. Han var då 84 år gammal.
Fru Karin Åhman avled redan 1948
.
På platsen för ateljén och bostaden byggdes senare förskolan Myran


Gustaf Åhmans ateljé och hem
 

 


Svart/vita fotonegativ på glasplåtar

Polyfoto som introducerades 1933 var ett vanligt förekommande format
som användes vid ateljéfotografering fram till 1950.

Till vänster:
En förpackning svart/vita fotonegativ på glasplåtar 12 x 16,5 cm.

Nedan:
Gossarna Hedström har "polyfotat" sig inför Rolfs konfirmationen 1948.


Efter exponering och framkallning framträder en negativ bild.

Vid kopiering till fotopapper
framträder en positiv bild

 

En kulturskatt räddas till eftervärlden.
Så här berättar Mats Källstig, en av Bildgruppen Prismas grundare, hur det gick till.

Ebba Wige som via testamente hade ärvt Åhmans fotoplåtar såg emellertid ett bekymmer i att äga dessa, folk kom och ville ha kopior av fotona.
Hon beslöt därför att låta åkare Lindgren forsla allt till Oxelby soptipp. Turligt nog kom jag en dag i maj 1969 förbi Åhmans och fick höra om beslutet. Jag fick stopp på arbetet och ilade till kommunal¬kontoret för att med deras hjälp rädda hans livsverk till eftervärlden. Kolbäck var vid den tiden egen kommun så kommunikationen var enkel.
Jag kallade samman några av Bildgruppen Prismas medlemmar och en lördag körde vi allt till en källarlokal på Kapellgatan, där biblioteket var beläget på den tiden, i stället för till tippen. Prisma blev ansvarig för materialet och kommunen stod som ägare.

Ett avtal upprättades mellan Kolbäcks kommun (signerat av Åke Karlsson och Karl Arne Ragnar) och Ebba Wige 1970-02-02 om överlåtelse av utrustning och upphovsrätten till fotoplåtarna, (ca 17150 st.) för en summa av 1000 kronor. Hon var pensionär så pengarna betydde säkert en del för henne.


Ebba Wige
 

 

Dokumentär fotografering
Det är genom Bildgruppen Prisma som vi fått tillgång till källmaterialet rörande Gustaf Åhman. Tack för det, Prisma.
Bildgruppen bildades den 21 april 1966 av några fotointresserade som tillsammans ville arbeta med en mer bildmässig och dokumentär fotografering än vad som är vanligt i fotoklubbar.
Styrkan hos Prisma har genom åren varit att arbeta i grupp och har då ofta redovisat sina arbeten anonymt och endast som grupparbeten.

Bildhäftet utgavs 1973
Vi har fått ta del av ett flertal utställningar och publikationer från Bildgruppen Prisma under åren.

Läs mer om dem på deras hemsida
www.bildgruppenprisma.se

Nedan
En raritet från bildhäftet:
Fyra fotografer samlade under en fotostämma i början av 1900-talet.


Från vänster: Knut Brydolf Eskilstuna, Oskar Eilert Strömsholm,
Gustaf Åhman Kolbäck, Ernst Blom Västerås

 

Biblioteket i Kolbäck flyttas
Den 24:e oktober 2002 flyttade biblioteket i Kolbäck till Stationshuset.
Vad göra med alla plåtar och prylar? Vi ville ha kvar Åhmans livsverk i Kolbäck.
Lösningen blev att vi fick härbärgerade fotoutrustningen i vår källarlokal på Stationsgatan 12.
Fotoplåtarna flyttades genom Kultur & Fritids försorg till biblioteket i Hallstahammar. En till synes bra förvaringsplats och lättåtkomlig för oss. Troligen kommer de att flyttas över till Westmannaarvet.

Glasplåtarna på biblioteket i Hallstahammar
 

 

Kan fotograf Gustaf Åhmans livsverk räddas?
Ovanstående är bakgrunden till vårt fortsatta agerande med att rädda Kolbäckfotografen Gustaf Åhmans arbete för framtiden:
• Fotoutrustningen har vi inte visat vid något tillfälle den är i dubbel bemärkelse för stor för oss att hantera.
• Efter att ha skannat över 800 foton och diabilder till vår bildbank kände vi oss motiverade att också ta med delar av Gustaf Åhmans bilder.

För att testa vår förmåga att skanna negativen och ge oss en uppfattning av arbetet lånade vi några plåtar från biblioteket. Konstaterade snart att det skulle bli ett tidskrävande arbete även om vi löser uppgiften rent tekniskt.
Vi tog kontakt med Carl Magnus Gagge, chefen för Västmanlands Läns Museum, för att efterhöra om Västmannaarvet i Hallstahammar kunde ta ansvar för Åhman arvet.

Vi fick ett positivt svar och samtal har inletts mellan berörda parter.

Här är några prov på Gustaf Åhmans bilder.

Sammanställt av Kurt Larsson i augusti 2010.

Läs artikel om Åhman

 

    Kolbäcks hembygdsförening                   Stationsgatan 12,    734 50 Kolbäck                     info@kolbacksbygden.se