Kolbäcks kyrka         Till startsidan         Flamma stolt  
Samhället Kolbäck
Samhället har väl varit mest känt under den första halvan av 1900-talet som en stor järnvägsknutpunkt.
Härifrån gick tåg österut mot Västerås och Stockholm söderut mot Eskilstuna Katrineholm, västerut mot Köping Örebro och norrut mot Fagersta Ludvika.
Under 1940 talet arbetade det närmare 50 personer på stationen. I början på 1980 talet pensionerades den siste tågklareraren, och då lades stationen ner och allt styrs med fjärrmanövrering från Stockholm.
Stationshuset ägs nu av Hallstahammars Kommun och används som bibliotek och fritidslokal.
Hur gammalt är Kolbäck?
Enligt en tavla i Kolbäcks kyrka byggdes kyrkan i mitten på 1200 talet, på begäran av en biskop Kohl.
Eftersom kyrkans äldsta delar är från 1100-talet är det dock troligare att den fått namn efter den av vägfarande i nord/sydlig och väst/östlig riktning välkända Kolbäcken, som rinner nära.

Bro över Kolbäcken
Bro över Kolbäcken från mitten av 1800-talet .
Här gick eriksgatan fram
.

Kolbäcken benämns i dag felaktigt Oxelbybäcken.
Så här skriver kommunhistoriken Börje Teijler i boken:
Hallstahammars kommun. 1, Forntid - medeltid - vasatid.
-Snevringe (Kolbäck ligger i Snevringe Härad.) betyder invånare vid det snäva, trånga, snabbt rinnande åvatten. Härav följer att det primära namnet på vårt vattendrag var Snevringeån och att först sekundärt namnet blivit Kolbäcksån, efter en bäck som rann ut i det större vattendraget-(Sidan 194)
- Själva sockennamnet Kolbäck är ett typiskt naturnamn. Suffixet bäck är vattendraget, förmodligen en mindre bäck, som runnit ut i Kolbäcksån, som är den primära namngivaren.
Hembygdsföreningen arbetar för att Kolbäcken skall ges sitt rätta namn.

Kolbäcken heter nu 2007 Kolbäcken, läs om konflikten

Kolbäcken heter nu Kolbäcken efter regeringsbeslut

Kolbäcken
Namnskylten genom hembygdsföreningens försorg

Kolbäck 1930
Kolbäck i mitten av 1930-talet

Gästgiveri
Kolbäcks Gästgivaregård.
Drottning Kristina utfärdar gästnings- och s kjutsningsskyldighet år 1649.

Bröderna Anderssons Elektriska AB
Sammanställt av Rune Larsson mars 2005

Företaget började egentligen 1917 med två elmontörer som hette Johansson och Kvarnström. Hilmer Andersson arbetade på ASEA i Västerås och fick kontakt med dem 1919 och så skapades Anderssons Elektriska affär. Från Åker i Södermanland anslöt sig tre bröder, nämligen Martin, Erhard och Georg.
Nu bedrevs elektrifiering ute i bygderna både med linje och installationsarbeten. Kolbäcks Belysnings AB och Bergs Elektriska distributionsförening hörde till de första som fick hjälp med el-utbyggnaden, men arbete bedrevs även på andra platser.

1920 Belysning i Lista kyrka
1921 Öja – Västermo elektriska distributionsförening.
1922 Gillberga – Lista Elektriska distributionsförening.
1923 Medåkers distributionsförening
1927 Munktorps Kyrka elvärmeinstallation.
1931 Säby Kyrka elvärmeinstallation.
1934 Kilbo, Hedåker och Norra Färnbo elinstallation.
1925 Surahammars Kyrka belysning
1936 Västervåla Kyrka elvärme.
1940 Kolbäcks Kyrka elvärme och klockringning
Vid arbete långt ifrån Kolbäck bodde montörerna på de gårdar där installationen genomfördes, och detta skapade livslång vänskap mellan flera familjer.
1946 Arbete med spänningsomläggning från 110 V till 220 V.
Detta höll företaget delvis sysselsatt i 5 år.
1949 Vägförvaltningen Depåverkstaden i Kolbäck
1950 Kolbäcks Hyresbostäder 1 etappen.
1953 Strandgården
1954 Centrumhuset
Bröderna Andersson ombesörjde sedan nästan alla elinstallationer i trakten under de kommande årens nybyggnationer
1942 Ombildades företaget till aktiebolag med bröderna Hilmer, Martin, Georg och Erhard som huvudaktieägare.
1949 Georg lämnade företaget på grund av sjukdom och överlät sin andel i företaget till de andra tre bröderna.
1955 Nu kom tre nya ägare in, då Hilmer Andersson överlät sin del i företaget, till Gösta Pettersson, Bernt Eskilsson och Olof Nordin.
1955 Företaget flyttade från Hilmer Anderssons fastighet på Gjuterivägen där affär och lager varit inrymda, till nya lokaler i Centrumhuset.
1964 Då större lokaler behövdes, inköptes Kolbäcks Elektriska Aktiebolags (KEV) fastighet på Vallbygatan. Där inrymdes ett större lager, och utställningslokal samt TV och Radioverkstad.
1965 Den fullständiga generationsväxlingen skedde nu då de nya delägarna övertog hela företaget.
En svår tid för företaget var naturligtvis under krigsåren då t.ex. ansökan skulle göras till bränslekommissionen för varje kilo koppartråd som skulle användas för elektrifieringen. Det förekom också leveranstider på material med upp till 2 år.
Antal personer i företaget har naturligtvis varierat men vid 50 års firandet i slutet på 60-talet var 27 personer anställda.
1988 Företaget såldes till Åskebro El AB.
Bröderna Andersson
Bröderna Anderssons El-affär på Gjuterivägen

Järnvägsjubileum

Järnvägsjubeleet

Antalet anställda vid Järnvägen i Kolbäck
År 1912 26 personer. År 1922 28 personer.
År 1932 32 personer. År 1961 25 personer.
I mitten på 1980 talet var Allan Svensson ensam och när han gick i pension 1989 upphörde bemanningen på Kolbäcks Järnvägsstation.

I år fyller järnvägen i Sverige 150 år. 1856 startade järnvägstrafiken på sträckan Örebro - Ervalla - Nora, och den första stambanan mellan Stockholm och Göteborg öppnades för trafik 1862. Det dröjde sedan några år, närmare bestämt till 1875 den 7 december då öppnades sträckan Köping - Kolbäck - Westerås – Tillberga. Ett år senare den 15 december blev sträckan Westerås - Stockholm klar.

Konung Oskar II åkte med premiärtåget från Stockholm och invigde sträckan på Västerås station.
Det var Stockholm - Westerås – Bergslagens Trafikaktiebolag (SWBT) som mot slutet var ansvarig för byggandet av järnvägen. Även sträckan Tillberga- Engelsberg blev klar i juli 1876.
Det tog då 5 timmar och 35 minuter att åka tåg mellan Västerås och Stockholm.

Köping var med redan 1856 och drev järnvägen Örebro – Ervalla. Det var ett bolag som hette Köping-Hults järnväg.
Detta bolag skulle förbinda Mälaren med Vänern genom järnvägsförbindelse mellan Köping och Hult som ligger söder om Kristinehamn.

1877 öppnades trafiken mellan Kolbäck – Eskilstuna och en riktig järnvägsknut blev Kolbäck 1899 då sträckan Kolbäck - Ramnäs öppnades.
Stationshuset i Kolbäck byggdes 1875. Huset hade då 2 väntsalar II och III klass. Där fanns resgods och godsutrymme samt expedition. Stationsföreståndaren hade lägenhet på övervåningen.

I slutet på 1800-talet byggdes godsmagasinet 100 m. väster om stationshuset. Lokstall byggdes bredvid vattentornet som fortfarande finns kvar, där fanns också en vändskiva där man kunde vända loken. Ett ställverk byggdes väster om bron snett emot nuvarande Statoilmacken.
Med järnvägen fick Kolbäck en ny bro 1873 då en gemensam tåg och landsvägsbro byggdes alldeles söder om nuvarande landsvägsbron. Den gamla bron vid Gästgivargården hade därmed tjänat ut.
En ny järnvägsbro byggdes 1946 och det är den som skall ersättas vi det bygge som nu pågår.
Landsvägsbron som finns nu invigdes 1976 och då revs den gamla från 1873 så den användes i mer än 100 år.

Stins Två i Kolbäck välkända järnvägstjänstemän Hugo Nilsson och
Emil Eriksson
Den i mitten är däremot okänd.

Linneagården 1900
Linnéagården bild från början av 1900-talet

Linnéagården i Kolbäck
En lokal med aktningsvärd ålder i Kolbäck är Linnéagården eller godtemplarlokalen som den hette förr. I november 2003 fyllde lokalen 100 år. Det finns väl få Kolbäckare som inte någon gång besökt denna lokal för att gå på bio, teater eller något annat evenemang. Flera äldre minns säkert föredragskvällarna på 30 och 40 talet. Många kända personer var här, bl. andra Sten Bergman som berättade om sina resor till Nya Guinea.

Låt oss ta en historisk återblick på lokalen.
Den 12 mars 1895 samlades en grupp i Haga missionshus och beslutade att bilda godtemplarlogen Linnéa inom IOGT. En lokal fanns i Mellanskogen i Vänsta som användes så länge medlemsantalet ej var så stort. Den 25 oktober 1902 beslutades om inköp av en tomt i Kolbäck för att bygga en egen lokal på. Erik Larsson hette fastighetskassören som i föreningens namn fick uppdraget att inköpa tomten. Medlemmarna ställde upp både man och kvinna för att bygga huset och den 27 november 1903 hölls invigningen.

Ekonomin var då som nu ett stort problem. Man beslutade att ta ett borgenslån på 10 000 kr. men vem skulle stå för borgen? Medlemsantalet var nu 63, alla gick i borgen för lånet. Det gjorde 159 kr för varje medlem. Det låter inte mycket men om vi jämför detta med i dag så är det i dagens penningvärde nästan 500 000 kronor i lån, vilket gör att varje medlem gick i borgen med närmare 8000 kronor. Skulle man kunna göra detta i en förening i dag?

I början av 1950 talet kom frågan om en utbyggnad av lokalen. Det behövdes en modern bio och teatersalong.
Åter igen var det ekonomin som var den största stötestenen. Den 20 maj 1957 beslutades att göra en om och tillbyggnad, som blev klar 1959.

Nu fanns det moderna utrymmen och en källarvåning med lokaler för studiecirklar och andra aktiviteter.
1979 gjordes en renovering av den gamla byggnaden då den fick det utseende som den har i dag.
Det är många tusen timmar av ideellt arbete som har skapat denna lokal och det är fortfarande många timmars ideellt arbete av IOGT-NTO:s medlemmar som håller lokalen i gång.

Linneagården

Lokalen på 1930-talet.
Då fanns ett yttre trapphus med trappa till läktare och
vaktmästarbostad.

Besrättelsen sammanställd av
Rune Larsson i sept 2006

Top

    Kolbäcks hembygdsförening                   Stationsgatan 12,    734 50 Kolbäck                     info@kolbacksbygden.se