Kolbäcks kyrka         Till startsidan         Flamma stolt  
Nationaldagen 2006

Kort referat av N A Bergqvists tal
vid nationaldagsfirandet i Kolbäck

Först kommenterades varför nationaldagen firas just den 6. juni.
Gustav Vasas val till konung 1523 och dagen för antagandet 1809 av en ny regeringsform.

Begreppet Nation, som definieras som ett sammanhållet folk med ett sammanhängande landområde föranledde en granskning av hur vi i Sverige har det i viss jämförelse med andra länder.
Nationaldagen som högtid för nationell samling ägnades också några ord.

Nationalsången av Dybeck från1865 blev så grunden för några kommentarer, främst från inledningsorden
”Du Gamla” gav anledning att erinra om den för Sveriges framtid så avgörande händelse som skedde här 1251, just där vi stod.
”Du Fria” ledde till en erinran om att vårt folk efter att ha vunnit friheten 1521 fortfarande är fritt och t o m fått njuta fred i snart 200 år.

N A avslutade med att erinra om att Vår nation den är vi alla med ansvar för tidigare släktled och framtiden och utbringade ett
LEVE SVERIGE! som besvarades med ett fyrfaldigt hurra.

    Kolbäcks hembygdsförening                   Stationsgatan 12,    734 50 Kolbäck                     info@kolbacksbygden.se