Sök           Start Kolbäcksbygden
Vid Kolbäcken 1900
Herrevadsbro Att besöka Bildbanken
Föreningen Historik Berättelser
Street view Hänt i Kolbäck Om Säby
Senast publicerat
Vägkyrka i Säby
Vattentornet i Kolbäck
Snefringe Häradsallmänning
Borgåsunds hamn
Arméns rid- och körskola
Kolbäcks gästgifveris skjutsförening


Ett årsmöte med historien om Kolbäcks Musikkår

 Vid årsmötet i Kolbäcks hembygdsförening omvaldes fyra ledamöter och två ersättare. Styrelsen saknar således en ledamot i sitt fortsatta arbete. Föreningen firar i år sitt fyrtioårsjubileum vilket kommer att uppmärksammas med en jubileumsbok och ett evenemang. Föreningen behöver fokusera på kärnverksamheten med att bevara och återberätta kolbäcksbygdens historia med skildringar och bilder i skrifter och på internet. Sannolikt kommer tisdagarnas öppna hus att försvinna under 2025, då det blivit svårt att rekrytera intresserade värdar. Intäkterna från tisdagarna täcker långt ifrån de omkostnader som finns för hembygdslokalen. Efter årsmötet bjöds på fika med hembakat bröd, då medlemmarna samtidigt fick nöjet att lyssna till Kent Sjöström som berättade om Kolbäcks musikkårs snart 75-åriga historia. 

Kolbäcks Musikkår hösten 1959

Ett höstmöte med potential för framtida utveckling

I en fullsatt hembygdslokal lyssnade medlemmarna intresserat när kommunalrådet Catarina Pettersson berättade om Kolbäckstraktens framtida utveckling.
Nyligen har en fasadrenovering av Linnéagården genomförts och en upprustning av biografsalongen skulle behövas. Frågan är på vilket sätt den ska användas, då den utnyttjas allt för sällan.
En plan för utveckling av Kyrkbyn har tagits fram med villor, radhus, parhus, kedjehus och flerbostadshus. Även en utveckling av rekreationsområden med park och lekplats finns med. Bebyggelsens ska anpassas till naturen och befintlig bebyggelse.
En ny cykelbro och tunnel vid E18 byggs för närvarande och kommer att förbinda cykelvägen mellan Näs och Sörstaförs.
Ett äldreboende i Herrevad planeras för 55 boende, med anledning av fler invånare med hög ålder. Idag är Catarina mer osäker vilken typ av boende som kommer att efterfrågas. Kanske ett Trygghetsboende är ett bättre alternativ för framtiden? 
Utvecklingen av Eriksberg pågår. 15 000 solpaneler har monterats, vilka producerar ca 10 miljoner kWh per år. En ny avfallsstation kommer att byggas för att ersätta den i Trångfors. Räddningstjänsten i Mälardalen bygger brandstation med plats för ambulans och ett övningsfält för regionen. Företaget MTC Powder Solutions bygger ny fabrik, som ska stå klar inom två år.
En ny detaljplan möjliggör ny bostadsbebyggelse i Sörstafors där utveckling av kontor, sällanköpshandel och övernattningsmöjligheter ingår. Utformningen anpassas till Sörstafors bruks industrikaraktär och bevarande av områdets kulturmiljö.
I dagens ekonomiska läge är naturligtvis investeringsviljan hos byggföretagen låg och kommunen måste prioritera vad som behövs i första hand. I Hallstahammar rustas nu första etappen av Hammartorget, med anledning av att ett statligt stöd har erhållits för detta. Alla mötesdeltagare kan se fram emot att det finns en god potential för utveckling i Kolbäck, när bättre tider nalkas. Ordförande tackade Catarina, varefter medlemmarna bjöds på kaffe med hembakat bröd. 

Gestaltningsförslag nya Kyrkbyn

Staffan Ekendahl förgyller årsmötet 2023

 Vid årsmötet i Kolbäcks hembygdsförening omvaldes fem ledamöter i styrelsen. Nyinvalda ersättare är Anna-Lena Källestedt och Öie Umb Carlsson som välkomna tillskott. Berit Eriksson och Hans Wiberg avtackades efter många års arbete i styrelsen. Ett tack framfördes även till avgående revisorn Johann Frimmel. Efter årsmötet bjöds på fika med hembakat bröd, då medlemmarna samtidigt fick nöjet att lyssna till journalisten Staffan Ekendahl. Staffan är uppvuxen i Strömsholm. Han spelade ishockey i Kolbäcks AIF och har fortfarande kontakt med några av sina lagkamrater. Efter studier på journalisthögskolan i Göteborg började han sin karriär på Sveriges Radio i Örebro. Utrikesrapporteringen började på Dagens Eko. Staffan berättade tänkvärda och intressanta händelser från sina uppdrag som utrikeskorrespondent i Polen, Israel och USA. Ordförande tackade Staffan för ett intressant föredrag under medlemmarnas applåder.

 

 

Intressant om familjefotograferna Eilert

 Vid ett välbesökt höstmöte hos Kolbäcks Hembygdsförening, berättade Anna Eilert om sin farfar, far, farbror och syster som alla var fotografer. Farfar Oscar Johansson började sin yrkesbana i Kristinehamn och flyttade vid 25 års ålder till Strömsholm då han antog namnet Eilert efter sin storebror. Anna beskriver sin farfar som en riktig allkonstnär. Han skrev även artiklar i VLT och Svensk Fotografisk tidskrift. Anna överlämnade några av Oscars artiklar till hembygdsföreningen. Hon äger numera ateljén i Strömsholm och berättade att de små glasen i burspråket består av fotografiska glasplåtar. Farbror Arne drev företaget vidare i Strömsholm, där han bland annat dokumenterade ridskolans elevprov, tävlingar och utmärkelser. Pappa Sven-Erik öppnade studio och fotobutik i Surahammar, där systern Kerstin senare övertog verksamheten fram till 1999. Hembygdsföreningen intresserade sig särskilt för var någonstans de fotografier som Oscar och Arne tagit vägen, då de utgör ett värdefullt bidrag till traktens kulturarv. Anna lovade att försöka hjälpa till att leta reda på dessa så att de kan dokumenteras och förvaras på ett tillfredställande sätt inför framtiden. Även Anna har ärvt en konstnärlig ådra och har utbildat sig på Konstskolan i Västerås och Konstfack i Stockholm. Hon arbetar i keramik i sitt hem i Odensvi och använder fotoateljén i Strömsholm som utställningslokal. Hembygdsföreningen tackade Anna för ett intressant föredrag med en Amsta-ring.

Fotograferna Arne, Sven-Erik och Oscar Eilert

 

Fornminnesföreningens diplom till Kurt Larsson 

Kurt Larsson har mottagit Västmanlands Fornminnesförenings diplom för betydelsefullt kulturarbete. Motivering: Kurt är starkt engagerad i sin hembygd. Hans intresse för datorer resulterade i att Kolbäcks Hembygdsförening tidigt fick en hemsida. Kurt har digitaliserat stora delar av föreningens arkiv, skrivit texter, skannat bilder och byggt upp en bildbank med tusentals fotografier i den egna portalen kolbacksbygden.se.
Han var också aktiv i framtagandet av den mobilanpassade webbplatsen herrevadsbro.se. Kurt har genom intervjuer dokumenterat upplevelser i bygden vilka han tillsammans med egna berättelser publicerat i skrifter och böcker. Kurt har i många år tagit ett stort ansvar i styrelsearbetet. Han tar sig alltid tid att svara på frågor och hjälpa till med utskrifter och fotografier. Trots sin aktningsvärda ålder är han fortfarande den som löser föreningens digitala problem. Kurts insats genom åren är en kulturgärning väl värd att uppmärksammas!

Diplom och blommor överlämnades av Susanne Cassé och Bengt Lindh

 

Ett årsmöte i rätt tid 

Hembygdsföreningens årsmöte genomfördes under ledning av Jan Kotschack, då föreningens ordförande var sjuk. Största delen av styrelsen omvaldes. Som ny ledamot valdes Stefan Leijdegård, vilken blir ett välkommet tillskott. Året präglades av Folkhälsomyndighetens restriktioner på grund av pandemin med färre styrelsemöten och begränsade möjligheter till öppet hus, vilket speglas i föreningens ekonomi. Med anledning av uteblivna intäkter har ett kulturstöd sökts och erhållits från Hallstahammars kommun. Under jubileumsveckan ”Hallstahammar 50 år” visades en utställning med bilder och berättelser från början av 1970-talet i hembygdslokalen. 

Styrelsen föreslog årsmötet att utse Kurt Larsson till hedersledamot med anledning av allt det arbete han bidragit med under åren, vilket bland annat resulterat i att föreningen tidigt fick en egen hemsida. Kurt har digitaliserat stora delar av föreningens arkiv, skrivit texter, skannat fotografier och byggt upp en sökbar bildbank med tusentals fotografier i portalen kolbacksbygden.se. Ett enhälligt årsmöte utsåg Kurt till hedersledamot i Kolbäcks Hembygdsförening. 

I det följande programmet berättade Per-Arne Bengtsson, från Kulturens vänner i Kärrgruvan, om arkitekten Ferdinand Boberg. Traditionsenligt så bjöds närvarande medlemmar på kaffe och hembakat bröd.    

 Kurt Larsson hedersledamot                             Per-Arne Bengtsson föredragshållare

Ett välbesökt öppet hus med ett intressant föredrag    

Årets sista öppna hus hos Kolbäcks Hembygdsförening var välbesökt. Jan Kotschack berättade om häradshövdingen Oscar Montelius som verkat i Kolbäcks tingshus. Jan hade letat fram en tjock mapp om släkten Montelius på Riksarkivet, där Oscars liv beskrivs från vaggan nästan ända fram till graven. Här finns inbjudan till lille Oscars dop, betyg, värnpliktsintyg, examensböcker, pass, fram till utnämningen till häradshövding i Västmanlands västra domsaga.

Jan berättade även om Oscars bekantskap med Gustaf Fröding. Mycket talar för att Oscar i sitt ämbete såg sig som en patriark med rätt att i domstolen tillrättavisa människor som han ansåg begått något fel. Detta föranledde en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) från bl a advokater i Västerås, Köping och Arboga. Kritikerna menar att Montelius varit för summarisk och i många fall varken tillåtit anklagade, eller deras ombud, att yttra sig.
I JO:s utredning får dock Montelius stöd av nämndemän i Åkerbo och Skinnskattebergs tingslag.

Efter ett års utredning rekommenderar JO åtal mot Oscar Montelius för vårdslöshet, försummelse och oförstånd i utövandet av domarämbetet, vilket leder till två månaders avstängning från tjänsten. Han begär då avsked och avslutar sin tjänst den 31 december 1947 och avlider tre år senare den 12 december .

Jan avtackades med applåder och en chokladask. Ordförande Kent Sjöström tackade alla för det gångna året och önskade en god jul och ett gott nytt år.

Oscar Montelius Häradshövding Oscar Montelius

Ett höstmöte om en arkitekt utan examen?

 Henry Segerström berättade om arkitekten Theodor Dahl, son till arkitekten Gustaf Dahl. Theodor var kanske inte någon examinerad arkitekt. Troligtvis hade han skaffat sig sina kunskaper genom att gå i skola hos sin far. Theodor har ritat Tingshuset i Kolbäck och flera byggnader bland annat i Köping, Västerås, Lindesberg och Uttersberg.

Han drabbades av psykisk ohälsa till följd av syfilis, varvid han avled endast 39 år gammal. Jan Kotschack, som skulle ha berättat om den kontroversielle häradshövdingen och domaren i Kolbäcks tingshus Oscar Montelius, var tyvärr sjuk. Hans föredrag kommer därför att framföras vid ett senare tillfälle.

Efter Henrys intressanta föredrag bjöd hembygdsföreningen på kaffe, te och nybakat bröd. Under fikat berättade Johnny Skog om, och spelade på, kyrkans psalmodikon. Ett musikinstrument bestående av en resonanslåda med en melodisträng spänd över en greppbräda. Henry och Johnny avtackades med applåder och var sin blombukett.

Theodor Dahl
Theodor Dahl

Ett sent årsmöte med fika 2021

Fika

Äntligen kunde hembygdsföreningens uppskjutna årsmöte genomföras. Jan Kotschack lämnar styrelsen och Tinna Gybrant blir ett välkommet tillskott. Hans Strandlund ersätter Harry Ekholm som revisor. Övriga ledamöter kvarstår.

Ordförande informerade om att föreningen sökt statligt ”pandemistöd” under 2020, med anledning av årets förlust i kassan, men fått avslag. . Under 2021 har i stället kommunalt ”pandemistöd” sökts av vilket hälften, 6 000 kr beviljats. Ett välkommet tillskott i årets kassa är en gåva från vår avlidna medlem Gunhild Uddberg, som testamenterat 25 000 kr till föreningen.

För att uppmärksamma kommunsammanslagningen mellan Hallstahammar och Kolbäck för 50 år sedan, så arrangerar kommunen en ”jubileumsvecka” med aktiviteter i Hallstahammar och Kolbäck under vecka 38. En utställning om tiden för sammanslagningen kommer att visas 20 – 25 september i hembygdslokalen. Frivilliga från föreningen bevakar utställningen och försöker värva nya medlemmar.

Idén med historiska vandringar i Kolbäck lever vidare och en arbetsgrupp behöver tillsättas för att klara uppgiften. Ordförande meddelar att kommunen under innevarande år restaurerat planteringarna och röjt sly vid minnesplatsen i Herrevadsbro.

Föreningens höstmöte genomförs söndagen den 24 oktober med intressant föredrag och gofika. Glädjande är att vi nu kommit i gång med tisdagarnas öppna hus dit alla, såväl medlemmar som icke medlemmar hälsas hjärtligt välkomna. Efter mötet bjöds medlemmarna på kaffe och hembakat bröd  

Rune Larsson får hedersdiplom från Hembygdsförbundet

Oddvar Falk Rune Larsson Bengt Wallen

En eldsjäl som uppmärksammats för sitt arbete inom Kolbäcks Hembygdsförening är Rune Larsson. Han uppvaktades med hedersdiplom och blommor av  förbundsordförande Bengt Wallén t.h. och föreningens fadder Oddvar Falk t.v. Motivering till utmärkelsen:

Rune är uppvuxen i Kolbäck och har arbetat som yrkeslärare på flera platser, men kom tillbaka till orten 1989. Samma år besökte Rune och hans fru hembygdsföreningens årsmöte, varvid han blev invald i styrelsen. Ett stort intresse för fotografering har under åren resulterat i en förnämlig bilddokumentation av Kolbäcks samhälle där bilder skänkts till hembygdsföreningen. Rune har medverkat till att bygga upp det bildarkiv som föreningen är mycket stolt över och har skapat embryot till vår hemsida och vår digitala bildbank.

Hans talang som skribent har skapa, många intressanta och trevliga berättelser och skildringar, som finns i våra arkiv. Rune är en tekniker som fixar det mesta och hans praktiska färdigheter kom även till nytta vid iordningställandet av tiondeboden vid Kolbäcks kyrka. Idén att, varje tisdag, ha öppet hus i föreningens lokaler är Runes. Många medlemmar är tacksamma för den gemenskap som skapats. Rune har lagt ned stort arbete för att engagera värdar till dessa tisdagar. Föreningen har flyttat mellan olika lokaler och Rune har varit hjälpsam vid alla tillfällen. Under 30 år i styrelsen har Rune haft uppdrag i samtliga styrelseposter.

Till startsidans arkiv

Besökare från den 14 juni 2022: