Sök           Bildbanken Bebyggelse

Bildnummer: G524
Kategori: Bebyggelse
Ort: Kolbäck
Plats: Cementgjuteritomten
Tid: 2020-07-12
Motivbeskrivning: Cementgjuteriet köptes av kommunen från Kolbäcks cementgjuteri AB 1979 med syfte att använda marken för bostadsändamål.
Östra Åvägen i bakgrunden.

Bild från 2019-11-18

Cementgjuteriet