Sök           Bildbanken Kultur

Bildnummer: G541
Kategori: Kultur
Ort: Säby
Plats: Säby skola
Tid: 1927
Motivbeskrivning: Målning av Carl August Riddersporre inför Säbydagen 1927